اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 14 عقرب , 1397

سیاف جنگ افغانستان را قومی نمی داند

عبدالرب رسول سیاف رهبر نهضت اسلامی و حزب دعوت در رابطه با سخنان اخیر حکمتیار موضعگیری کرده گفت: اقوام با هم برادر افغانستان هیچ نوع دشمنی با همدیگر ندارند و جنگ روان در کشور، نه به خواست مردم آغاز گردیده است و نه به خواست شان دوام دارد' بلکه طرح آن در بیرون ملک از طرف دشمنان ما ریخته شده و در داخل به همکاری اجیران شان آغاز گردیده و دوام دارد.

گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در گردهمایی اعضای این حزب در کابل گفته بود که جنگ افغانستان جنگ میان دو قوم است.

کد (4)

مشاهده در منبع اصلی