اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 31 جوزا , 1397

تحریم های آمریکا می تواند ارتش پاکستان را از پا در آورد

پاکستان باید در مورد لیست سران شبکه حقانی که به گفته مقامات این کشور از سوی آمریکا به آنها تحویل داده شده تصمیم بگیرد.

مشاهده در منبع اصلی