اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 15 اسد , 1397

خروج دومین گروه عساکر جورجیا ار افغانستان

آریانانیوز: این شمار عساکر جورجیایی از 7 ماه به این‌سو در کنار نیروهای بین‌المللی در میدان هوایی بگرام مصروف تأمین امنیت بودند.

مشاهده در منبع اصلی