اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

ربانی: برخی کشورها تروریست‌های فعال در افغانستان را تامین مالی می‌کنند

سرپرست وزارت خارجه کشور در همایش بین المللی ‘ امنیت و توسعه پایدار در آسیای مرکزی’ گفت که برخی دولت های خارجی تروریست های فعال در افغانستان را تامین مالی می کنند .

مشاهده در منبع اصلی