اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 30 عقرب , 1397

قانون جنگل در سیاست افغانستان حکم فرما است

در فرهنگ افراد بالا در افغانستان، تعهد، وحدت، زبان، قوم و وفاداری وجود ندارد. در حال حاضر هم اشرف غنی تمام تلاش خود را دارد که تمام قدرت را در دست خود بگیرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان(afghanpaper)، داکتر رمضان بشردوست عضو مجلس نمایندگان در برنامه «مثبت و منفی» گفت: در فرهنگ افراد بالا در افغانستان، تعهد، وحدت، زبان، قوم و وفاداری وجود ندارد. در حال حاضر هم اشرف غنی تمام تلاش خود را دارد که تمام قدرت را در دست خود بگیرد. تمام قدرت را از عبدالله برباید و وی را برکنار کند. همان کاری را که با دوستم و اطرافیان خود کرد. شنیده ام که اشرف غنی در وزارت دفاع یک نفر را آورده است و تمام صلاحیت ها را به این فرد داده است. در حالیکه خود وزیر هیچ اختیاری ندارد. یک معین را در وزارت انکشاف و دهات آورده است و گفته است که همه صلاحیت ها در دست توست.

وی افزود: انسان یک موجود است که هیچ وقت قبول نمی کند که در این حدی که رسیده است، کافی است و قدرت طلبی بیشتر از این نکند. با وجود همه اینها، این وضع باعث شده است که قانون جنگل در این کشور حکم فرما شود و هر کس تلاش کند که قدرت بیشتری به دست بیاورد. رییس مجلس برای خود قدرت طلبی می کند و دیگران به یک نحو دیگر این کار را انجام می دهند و در بسیاری موارد رییس جمهور کاملا اختیار خود را از دست می دهد.

کد (30)

مشاهده در منبع اصلی