اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 22 جوزا , 1397

وزارت دفاع از اعزام سربازان بیشتر ناتو به افغانستان استقبال کرد

وزارت دفاع افغانستان از فیصله ناتو مبنی بر فرستادن سه هزار سرباز اضافی به افغانستان استقبال کرده است.

مشاهده در منبع اصلی