اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 28 دلو , 1396

کمیته‌‌ی سویدن تا چهار سال دیگر به افغانستان حدود ۲۰۰ میلیون دالر کمک می‌کند

(Visited 7 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی