اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 5 جوزا , 1397

کمیته‌‌ی سویدن تا چهار سال دیگر به افغانستان حدود ۲۰۰ میلیون دالر کمک می‌کند

مشاهده در منبع اصلی