اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 29 عقرب , 1396

کمیته‌‌ی سویدن تا چهار سال دیگر به افغانستان حدود ۲۰۰ میلیون دالر کمک می‌کند

مشاهده در منبع اصلی