اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 17 جوزا , 1397

افزایش عواید بانوان تجارت پیشه دربامیان

ریاست صنایع روستایی ولایت بامیان می‌گوید که امسال میزان درآمد بانوان تجارت پیشۀ بامیان از ناحیۀ تولید وفروش صنایع دستی افزایش یافته است.
مقامات می‌گویند که هم اکنون درسطح ولایت بامیان بیش از ۲۳۰ گروپ تولیدی کوچک و بزرگ فعالیت دارد که هرکدام آنان ده‌ها نوع محصولات محلی را تولید وبه بازار عرضه می‌کنند.
محمدعلم بهزاد، رئیس دفترصنایع روستایی ولایت بامیان، می‌گوید که این گروپ‌های تولیدی کوچک به حمایت آنان ایجاد شده که حدود ۱۵۳گروپ آن را زنان تشکیل می‌دهند.
آقای بهزاد، می‌افزاید" این گروپ‌های تولیدی کوچک در بخش زنبور عسل، تولید صنایع دستی، لبنیات، گلدوزی، خیاطی وسایر حرفه‌های کوچک فعالیت دارند".
ادارۀ صنایع روستایی ولایت بامیان می‌گوید که عاید خالص سالانۀ ۲۳۰ گروپ تولیدی کوچک در این ولایت به بیش از چهار میلیون افغانی می رسد که برخی از این گروپ‌ها و انجمن‌های تجاری، اکنون به خود کفایی اقتصادی رسیده اند.
ازسویی هم بانوان تجارت پیشه، برگزاری برخی از نمایشگاه‌های داخلی وخارجی را برای عرضۀ محصولات شان مفید خوانده خواستار حمایت‌های بیشتر دولت اند.

مشاهده در منبع اصلی