اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 17 جوزا , 1397

طالبان امسال نسبت به نیروهای افغان دو برابر تلفات داده اند

مشاهده در منبع اصلی