اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 29 عقرب , 1396

طالبان امسال نسبت به نیروهای افغان دو برابر تلفات داده اند

مشاهده در منبع اصلی