اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

توقف صدور ویزه امریکا برای اعضای شورای ملی افغانستان، شایعه یا واقیعت؟

مشاهده در منبع اصلی