اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

کـدام معیـارها؟

اخبارى مبنی بر تهدیدها حکومت مرکزى در مقابل استاد عطا محمد نور به‌خاطر کنارزدن وى از مقام ولایت بلخ پخش شده است.
نمی‌دانم با این همه تهدیدها، ماجراجویی‌ها، آجنداهای گروهی و کینه‌توزى‌های شخصی، این حکومت رو بزوال به کدام طرف روان است و سرنوشت این کشور صدپاره و هزار مصیبت به کجاها خواهد کشانید؟ به این پیمانه چنگ و دندان نشان دادن، با حیله‌های سیاسی و بهانه‌های معیاری و قانونی، نمی‌تواند با نیت خیر و منافع کشور همراه باشد، چون نفس وجود همین دولت از نحوهء ایجادش تا جایگاه قانونى رهبری‌اش، ترکیب، تعادل، ظرفیت، کارآئی، مدیریت و مشروعیت هـرسه پایهء آن، هـیچگاهـى با معیارات آنچنانى قابل سنجش نیست؟ افزون بر آن، غیر معیاری‌ترین جابجاسازى‌هـاى اخیر و حمایت و تحمیل عناصر معلوم‌الحال ضد مصالح عمومى و دشمن روحیهء هـمگرایى، مطابق کدام معیارت انجام یافته اند؟
روی‌هـمرفته، اگر واقعاً جنگ ضد تروریسم و طالبانیزم در صدر لست اولویت ملىمان قرار داشته باشد، چه کسى عملى‌تر و جانبازانه تر نسبت به آقاى نور ایستاده‌گى دارد؟ به همین دلایل آشکار است که آجندای دیگری در دست کار است.
امیدواریم این غایله به‌گونۀ منطقی، توأم با عقلانیت و در نظرداشت شرایط بحرانی حاکم در کشور به پایانش برسد. این سرزمین هـزاران مشکل دارد و رهـبرى حکومت با بحران‌‎آفرینى بیشتر ازین، بر دامنۀ مشکلات کشور نه‌آفزاید، روحیۀ توافقنامه را کاملاً ازبین نبرد و مردم را به عکس العمل مجبور نسازد.

مطالب مرتبطحکمتیار و دیدگاه‌های انتخاباتی‌اش/ کمیسیون انتخابات آگاهانه و یا ناآگاهانه دستخوش بازی‌های سیاسی شده و به شکل فاجعه‌باری از آن سؤاستفاده صورت می‌گیرد.بازی خطرناک ارگ و انتخاباتریشه‌های فساد اخلاقی کجاست؟آزادی بیان و رسانه هر لحظه در خطرخطری‌که کتمان می‌شود: کاهش ساحۀ نفوذ دولت

مشاهده در منبع اصلی