اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

یک افسر پولیس هرات به حبس محکوم شد

هرات 19 عقرب باختر
آمر مبارزه با جرایم جنایی حوزه اول امنیتی پولیس قومندانی امنیه هرات دیروز به یکسال و شش ماه حبس محکوم به مجازات شد.
به گزارش خبرنگار محلی آژانس باختر، آمر مبارزه با جرایم جنایی حوزه اول امنیتی پولیس قومندانی امنیه هرات به اتهام سو استفاده از صلاحیت وظیفوی از سوی محکمه فساد اداری به یکسال و شش ماه حبس محکوم به مجازات شد.
در جلسه علنی قضایی محکمه ابتدایی جرایم ناشی از فساد اداری که  بر ریاست قضاوتیار عبدالهادی وثیق برگزار شد، به یکسال و ششماه حبس تفنیذی محکوم به مجازات گردیدند.
همچنان در این جلسه معاون توقیف مدیریت محبس هرات به جرم سو استفاده از صلاحیت وظیفوی به مدت هشت ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات شد.
گفتنیست: حق استیناف طلبی متهمان در صورت عدم قناعت به حکم محکمه در میعاد معین آن محفوظ می باشد. احمد نعیم (دوستی)

مشاهده در منبع اصلی