اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

شورای قوم امرخیل وانجمن استادان پوهنتون طبی کابل حمله برساختمان تلویزیون شمشاد را نکوهش کردند

کابل باختر 19 عقرب
شورای قوم امرخیل وانجمن استادان پوهنتون طبی کابل حمله دهشت افگنی بر ساختمان دفتر مرکزی تلویزیون شمشاد را نکوهش کردند.
درخبر نامۀ های این دو نهادکه امروز به آژانس باخترمواصلت کرده آمده است که این عمل دهشت افگنی آن هم بر یک رسانه، غیر قابل توجیه می باشد وتلویزیون شمشاد در غنامندی فرهنگ پربار مردم ما ونیز دراطلاع رسانی نقش ملی ایفا کرده است ودراین بخش بذل مساعی به خرج داده است.# سید حبیب
 

مشاهده در منبع اصلی