اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

کنایه عبدالله به حکمتیار: در افغانستان جنگ میان جهل و روشنایی است

مشاهده در منبع اصلی