اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 26 عقرب , 1397

یک گروه از تندروان شیعه مذهب در کابل اعلام موجودیت کرد

مشاهده در منبع اصلی