اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

یک گروه از تندروان شیعه مذهب در کابل اعلام موجودیت کرد

مشاهده در منبع اصلی