اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

با استفاده نکردن از هلیکوپترهای روسی توانایی نیروی هوایی افغانستان ضعیف می شود

مشاهده در منبع اصلی