اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 30 عقرب , 1397

رئیس جمهور افغانستان از امارات متحدۀ عربی به کشور برگشت

رئیس جمهور افغانستان شام گذشته از امارات متحدۀ عربی به کشور برگشت.
محمد اشرف غنی درین مسافرت یک روزۀ خود بر علاوۀ اشتراک در گشایش موزیم لوور ابوظبی با مقامات بلند پایۀ امارات دربارۀ گسترش همکاری ومسایل امنیتی گفت‌وگو کرد.
اعلامیه ارگ ریاست جمهوری می‌گوید که رئیس جمهور غنی دیروز در ابوظبی با شماری از تاجران افغان و سرکردگان قومی نیز ملاقات نمود.
اعلامیه می‌افزاید که این تاجران برای سرمایه گزاری در بخش‌های انرژی و تولید برق، پروسس زباله، ترانسپورت و صادارت ابراز آماده‌گی کردند.
این تاجران مشکلات خود به‌شمول پروازها به کابل را با رئیس جمهور شریک ساختند.
رئیس جمهور غنی به آن‌ها گفته‌است که کار روی حل اساسی مشکلات دآریانا افغان هوایی شرکت جریان دارد.
رئیس جمهور از تاجران خواسته که طرح‌های سرمایه گذاری خود را به مشاوریت اقتصادی ریاست جمهوری و شورای عالی اقتصاد بسپارند.

مشاهده در منبع اصلی