اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 عقرب , 1396

افغانستان به هلیکوپتر های روسیه ضرورت ندارد

مشاهده در منبع اصلی