اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 13 جوزا , 1397

بریتانیا، کمک ۱۵ میلیون دالر را به کودکان آسیب دیده افغان اعلان کرد

بریتانیا، کمک اضافی ۱۵ میلیون دالر را به منظور بهبود وضعیت زنده‌گی کودکان آسیب دیده در افغانستان اعلان کرده‌است.
نیکولاس کی سفیر برینانیا در کابل با اعلان کمک کشورش گفت، این مساعدت‌ها برای کودکانی به مصرف می‌رسند که به‌خاطر جنگ و نا آرامی‌ها متأثر شده‌اند.
مساعدت مالی اضافی بریتانیا به دفتر یونیسف افغانستان سبب خواهد شد تا دسترس اطفال به خدمات صحی، تغذی و محافظت آن‌ها، بهبود یابد.
در حال حاضر، پنج میلیون سه صد کودک در افغانستان نیاز به کمک بشردوستانه دارند.

مشاهده در منبع اصلی