اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 4 جوزا , 1397

سهیم‌ شدن امارت و قطر در ماموریت ناتو در افغانستان

مشاهده در منبع اصلی