اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 عقرب , 1396

سهیم‌ شدن امارت و قطر در ماموریت ناتو در افغانستان

مشاهده در منبع اصلی