اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 6 جوزا , 1397

اعلامیۀ مطبوعاتی در پیوند به حمله راکتی بالای عربستان سعودی

ارگ، کابل: دولت جمهوری اسلامی افغانستان، حملۀ راکتی یاغیان حوثی بالای عربستان سعودی را به شدیدترین الفاظ محکوم می کند. مردم افغانستان که از چند دهه بدینسو از جنگ و تهدید تروریزم رنج می برند و عملکردهای ناشی از تروریزم، افراطیت و خشونت بالای امنیت، ثبات و زندگی آنان تاثیر ناگوار گذاشته است، این مشکلات […]

مشاهده در منبع اصلی