اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 7 جوزا , 1397

ناتو تا چه زمان در افغانستان باقی خواهد ماند

مشاهده در منبع اصلی