اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 3 قوس , 1396

ناتو تا چه زمان در افغانستان باقی خواهد ماند

(Visited 3 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی