اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 26 حوت , 1396

ناتو تا چه زمان در افغانستان باقی خواهد ماند

(Visited 5 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی