اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 8 جوزا , 1397

یونسکو حمله بر تلویزیون شمشاد را تقبیح کرد

پاریس باختر18 عقرب
قاضل سانچارکی معین امورنشرات وزارت اطلاعلات و فرهنگ دردیداربا اعضای اشتراک کنندگان  نشست عمومی یونسکو درمقرآن سازمان درپاریس از جزیات حمله وحشیانه بر تلویزیون شمشاد معلومات ارایه کرد. تمام اعضای جلسه حمله برتلویزیون شمشاد را نکوهش کرده و گفتند حمله برتلویزیون شمشاد حمله برآزادی بیان می باشد. یونسکو خواهان دستگیری ومجازات عاملان این حمله شد
سه حمله کننده انتحاری به روز 4شنبه برتلویزیون شمشاد حمله کردند که درنتیجه آن سه نگهبان آن رسانه شهید و 22 کارکن رسانه مذکور زخمی شدند
خلیل

مشاهده در منبع اصلی