اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 12 جوزا , 1397

کار شاق کودکان در پلخمری زیان بار بیان شد

پلخمری 18 عقرب باختر
نخستین نشست گروه تحقیق ملی پیرامون کارهای شاق کودکان در شهر پلخمری برگزار شد.
به گزارش آژانس باختر،َ در این نشست که از جانب کمیسیون مستقل حقوق بشر زون شمال شرق راه اندازی شد، روی عوامل در آوردن کودکان به کارهای شاق و بر چیدن مشکلات فرا راه کودکان و نجات آنان از کارهای شاق بحث شد.
همچنان شرکت کنندگان در باره عواقب کارهای شاق کودکان نگرانی کردند و آن را برای جامعه زیان بار بیان نمودند. قایم

مشاهده در منبع اصلی