اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 27 عقرب , 1397

مشکلات تجارت زنان افغان

منابع خبری – باختر18 عقرب
روزنامۀ یو اس تو دی مقالۀ را در مورد مشکلات در برابر زنان تجارت پیشه در افغانستان نشر کرده‌است.
روزنامه به نقل از اتاق تجارت و صنایع افغانستان نوشته است، در حال حاضر بیش از ۶۸۰ زن تجارت پیشه در افغانستان فعالیت می‌کنند.
یو اس تو دی می‌نویسد، زنان در افغانستان بیش از ۶۶ میلیون دالر سرمایه گذاری کرده و ۴۷ هزار فرصت کاری را فراهم ساخته‌اند.
روزنامه به مشکلاتی اشاره کرده‌است که زنانی مانند منیژه وافق ۳۲ ساله مربی زنان تجارت پیشه و نسیم گل عزیزی رئیس مراکز پروسس میوه خشک و تازه در هرات با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.
به نوشته نویسندۀ مطلب، وافق و عزیزی مثل صدها زن دیگر با وصف مشکلات جدی به تجارت رو آورده‌اند و از این طریق برای دیگران فرصت‌های کاری را ایجاد کرده‌اند.
یو اس تو دی نوشته است، با وجود همکاری جامعۀ جهانی با زنان افغان در بخش‌های مختلف، هنوز هم موانع زیاد در برابر تجارت و سرمایه گذاری این زنان موجود اند.
خلیل

مشاهده در منبع اصلی