اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 17 جوزا , 1397

تیم ملی کرکت زیر نزده سال کشور به مالیزیا رفت

نخستین بازی تیم ملی زیر نزده سال کشور روز جمعه در برابر تیم زیر نزده سال کرکت پاکستان در مالیزیا برگزار می‌شود.

مشاهده در منبع اصلی