اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 14 جوزا , 1397

ملی‎پوشان موی‎تای با کسب ۶مدال از رقابت‎های جهانی به کشور برگشتند

نخستین دور رقابت های رزمی جوانان جهان که در کوریای جنوبی برگزار شده بودند، به نماینده گی از افغانستان شش ورزشکار شرکت کرده بودند.

مشاهده در منبع اصلی