اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

طالبان در غور هشت موتر مواد غذایی را ربودند

مشاهده در منبع اصلی