اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 9 جوزا , 1397

افغانستان پس از ورود نیروهای بین المللی آیساف از سال 2001 تا سال 2017

وضیعت در رابطه با طالبان و تولید مواد مخدر در افغانستان از زمان ورود نیروهای ائتلاف بین المللی چگونه تغییر کرده است؟

مشاهده در منبع اصلی