اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 19 عقرب , 1397

عبدالطیف روشان از فهرست نامزد وزرا حذف شد

عبدالطیف روشان از فهرست نامزد وزرا حذف شد.

یک منبع معتبر دولتی که از افشای نامش خود داری کرد در صحبت با نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در کابل گفت، آقای روشان به دلیل موجودیت مشکلات در اسناد تحصیلی اش و باقی داری مالی پوهنتون باختر، از نامزدی وزارت تحصیلات عالی محروم شده‌است.

عبدالطیف روشان مسوولیت دانشگاه خصوصی باختر را نیز بر دوش دارد.
تا حال وزارت تحصیلات عالی و آقای روشان در این باره ابراز نظر نکرده‌است.

کد (4)

مشاهده در منبع اصلی