اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 19 جوزا , 1397

شاهراۀ کابل – جلال آباد پس از یک آتش سوزی مسدود شد

شاهراۀ کابل – جلال آباد دیشب پس از یک آتش سوزی بزرگ درین مسیر مسدود شد.
حق نواز حقیار، معاون محافظتی قوماندانی زون ۱۰۱ آسمایی کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت، که این آتش سوزی پس از انفجار یک تانکر گاز رخ داد.
او در مورد دلیل این رویداد گفت:
"دلیل اصلی همین بود که هنگام تخلیه تانک یا ذخیره، تانک لیک بود و آن‌سو جنراتور تانک هم روشن بوده‌است، لیک بودن سبب آتش سوزی شده‌است."
به گفتهء حقیار، به کسی درین رویداد آسیب نرسیده و آتش سوزی هم متوقف شده است.

مشاهده در منبع اصلی