اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 5 جوزا , 1397

افتتاح برنامۀ ملی میثاق شهروندی در ولایت هرات

برنامۀ ملی میثاق شهروندی توسط معاون والی هرات، رئیس احیا و انکشاف دهات و رؤسای برخی از ادارات و شوراهای انکشافی در ولسوالی کهسان ولایت هرات رسماً افتتاح گردید.
محی الدین نوری معاون والی هرات، از افتتاح برنامۀ ملی میثاق شهروندی ابراز خورسندی نموده و وعده سپرد که در زمینۀ تطبیق موفقانۀ این  برنامه از هیچگونه تلاش وهمکاری دریغ نخواهد ورزید.
همچنان سایرسخنرانان راه اندازی برنامۀ ملی میثاق شهروندی را در ولسوالی کهسان ولایت هرات ستایش نموده و آنرا یک گام اساسی، مثمر و ارزشمند در امر انکشاف و آبادانی روستا های ولایت هرت وانمود نمودند.
در مراسمی  افتتاحیه محی الدین نوری معاون والی ولایت هرات، انجنیرامین الله سروری ولسوال کهسان، الحاج آقا محمد صدیقی رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت هرات، انجنیر محمد ذکی سنجیده مسؤل ولایتی برنامۀ ملی میثاق شهروندی، رؤسای ادارات دولتی، رؤسای شوراهای انکشافی قریه ها، موسفیدان ومتنفذین محل  حضور داشتند.

مشاهده در منبع اصلی