اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

حقیار: در اثر یک آتش سوزی شاهراه کابل-جلال آباد مسدود شده‌است

شاهراه کابل – جلال آباد امشب پس از یک آتش سوزی بزرگ درین مسیر مسدود شد.
حق نواز حقیار، معاون محافظتی قوماندانی زون ۱۰۱ آسمایی کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت که این آتش سوزی پس از انفجار یک تانکر گاز رخ داد.
به گفته او، به کسی درین رویداد آسیب نرسیده و آتش سوزی هم متوقف شده است.
اما او افزود که شاهراه کابل – جلال آباد هنوز مسدود است.

مشاهده در منبع اصلی