اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

نهادهای امنیتی تسهیل کننده زمینه فساد در کشور

در نشست هماهنگی کشورهای کمک کننده به افغانستان بار دیگر از گستردگی فساد در دستگاه دولت افغانستان انتقاد می شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، سید اکرام افضلی رییس دیدبان شفافیت افغانستان در برنامه «فراخبر» درمورد فسادی که در نهادهای امنیتی کشور وجود دارد گفت: در این هیچ شکی نیست که فساد در نیروهای امنیتی باعث ضعف نهادها شده است و این نهادها نتوانسته است که وظیفه ای خود که تامین امنیت مردم است و کنترل اراضی دولت است آن را در دست داشته باشند. نه تنها این نهادها در انجام وظیفه خود ناکام مانده اند بلکه این نهادها مبدل به مراکز تسهیل جرایم و تقویت هراس افکنان شده اند.

وی افزود: افغانستان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر است. نزدیک به هفتاد تا نود میلیارد دالر سالانه تجارتی است که در بخش مواد مخدر می شود. بدون هماهنگی و بدون همکاری نهادهای امنیتی این امکان ندارد که انجام شود. ما و شما از طریق نیویورک تایمز و دیگر رسانه ها دیدیم که چگونه در ولایت های مختلف، مخصوصا هلمند ولسوال ها در مواد مخدر دست دارند و در فرماندهان پولیس زمینه سازی می کنند. این تبانی بین نهادهای دولتی و افرادی که در نهادهای دولتی وجود دارد و کسانی که قاچاق مواد مخدر را می کنند وجود دارد.

افضلی گفت: تا افرادی در نهادهای دولتی به شکل بسیار سیستماتیک به آنها کمک نکند، امکان پذیر نمی باشد و امکان ندارد که این فساد در آنجا واقع شود و این فساد و این رشوه از پایین به بالا نیاید و تامرکز هم نرسد.

کد (30)

مشاهده در منبع اصلی