اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

منبع: عبدالطیف روشان از فهرست کاندید وزرا حذف شد

عبدالطیف روشان از فهرست کاندید وزرا حذف شد.
یک منبع معتبر دولتی که از افشای نامش خود داری کرد در صحبت با نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در کابل گفت، آقای روشان به دلیل موجودیت مشکلات در اسناد تحصیلی اش و باقی داری پوهنتون باختر، از نامزدی وزارت تحصیلات عالی محروم شد.

عبدالطیف روشان مسئولیت پوهنتون خصوصی باختر را نیز بر دوش دارد.

تا حال وزارت تحصیلات عالی و آقای روشان در این باره ابراز نظر نکرده‌اند.

مشاهده در منبع اصلی