اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

سرپرست وزارت تحصیلات عالی وضعیت لیلیه های ذکور پوهنتون کابل و پولی تخنیک کابل رامورد ارزیابی قرار داد

کابل 16 عقرب باختر
داکتر عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی شام امروز در یک اقدام غیر مترقبه از لیلیه های ذکور پوهنتون کابل و پولی تخنیک کابل دیدن نموده وضعیت محصلان این لیلیه ها را مورد ارزیابی قرار داد
سرپرست وزارت تحصیلات عالی در این دیدار با محصلان لیلیه های متذکره یکجا غذا صرف نموده، مشکلات و خواست های آنان را استماع نمود.
داکتر عبداللطیف روشان  هدایت داد تا  مدیر لیلیه ذکور پوهنتون کابل  بنابر عدم رضایت محصلان از غذا ، عدم نظافت طعام خانه و غیابت موصوف از این پست سبکدوش  گردد.
وی از محصلان خواست تا ده تن از نمایندگان شان را انتخاب و هر هفته یک بار با وی دیدار نمایند تا مشکلات و خواست های معقول شان بررسی و به آن رسیدگی صورت گیرد.
همچنان سرپرست وزارت تحصیلات عالی در دیداری که از لیلیه پوهنتون پولی تخنیک کابل داشت وضعیت طعام خانه و اتاق های محصلان را بررسی نموده از آنان خواست تا در حفظ و نگهداشت اتاق ها و سایر بخش های لیلیه توجه نمایند. موصوف جهت رسیدگی به خواست های معقول محصلان به مسوولان امور در آن لیلیه هدایات لازم داد.
داکتر عبداللطیف روشان به محصلان لیلیه های یاد شده اطمینان داد که همواره از وضعیت معیشتی آنان در لیلیه ها وارسی نموده و زمینه های بهتر بود و باش شانرا مطابق نورم های تعیین شده و مینوی غذایی برای آن فراهم می سازد.
محمد اکرام محصل صنف چهارم پوهنځی تعلیمات اسلامی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی که شامل لیلیه پوهنتون پولی تخنیک کابل می باشد به نمایندگی از سایر محصلان از توجه سرپرست وزارت تحصیلات عالی اظهار قدردانی نموده  این اقدام را نشانه جدیت و دوستی موصوف نسبت به محصلان خواند.
هکذا چند تن دیگر از محصلان لیلیه های یاد شده با اظهار خوشی از توجه سرپرست وزارت تحصیلات عالی اظهار داشتند که  این گونه دیدار های غیر مترقبه وضعیت واقعی لیلیه ها را روشن ساخته و باعث بهبود امور در زمینه می گردد.
سرپرست وزارت تحصیلات عالی به محصلان اطمینان داد در راستای اعاده حقوق آنان جدی بوده و از هیچ گونه سعی و تلاش در زمینه دریغ نخواهد کرد.  احمدضیا احمدی

مشاهده در منبع اصلی