اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 19 عقرب , 1397

دوازده تفاهمنامه برای کاهش بی سوادی در حضور داشت معاون رئیس جمهور امضا شد

کابل باختر 17 عقرب
به منظور کاهش بی سوادی در کشور، دوازده سند تفاهمنامه بین وزارت معارف و ادارات مختلف دولتی، امروز در حضور داشت قانونپوه سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوی و رئیس کمیته ملی سوادی آموزی به امضا رسید.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، معاون رئیس جمهور در ابتدای محفل امضای این تفاهمنامه ها که در قصر گلخانه صدارت بر گزار شده بود گفت که به توسعه سواد و کاهش بی سوادی از آن جهت بسیار اهمیت قایل است که ریشه بسیاری از بدبختی ها  جهل و بی سواد است.
وی گفت که کاهش بی سوادی می تواند پیامد های مؤثری را در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی، امنیتی،  فرهنگی و اقتصادی به بار آورده و ناهنجاری های بسیاری را دراین عرصه ها از میان بردارد.
معاون رئیس جمهور مبارزه با بی سوادی را از توان یک اداره دولتی بیرون دانسته تأکید کرد که همه ادارات دولتی و بخش خصوصی براساس تصریح قانون معارف مکلفیت دارند دراین امر مهم سهم گرفته و روند مبارزه با بی سوادی را تقویت کنند.
قانونپوه دانش گفت او باور دارد که با همکاری ادارات دولتی و نهاد های خصوصی در خصوص ارائه برنامه های سواد آموزی برای کنان بی سواد یا کم سواد، روند مبارزه با بی سوادی پیشرفت خواهد کرد.
معاون رئیس جمهور از وزارت معارف خواست تا با تسریع برنامه امضای تفاهمنامه ها بین این وزارت و سایر ادارات دولتی، مرحله تطبیق، نظارت و گزارش از اجراآت ادارات را به دقت پیگیری کند.
همچنین اسد الله حنیف بلخی وزیر معارف از توجه خاص و حمایت های استاد دانش در بخش سواد آموزی قدر دانی کرده افزود که به منظور توسعه سواد و کاهش بی سوادی، وزارت معارف تاکنون بیش از بیست تفاهمنامه را با ادارات مختلف به امضا رسانده است.
براساس گزارش وزیر معارف، تاکنون 23 تفاهمنامه بین وزارت معارف و ادارات مختلف امضاده شده است که به اساس آن 72 کورس آموزش سواد برای 1479 نفر دایر شده است.
در برنامه امروز دوازه تفاهمنامه بین وزارت معارف و وزارت احیا و انکشاف دها، وزارت معادن و پترولیم، وزارت خارجه، ده افغانستان بانک، شاروالی کابل، اتاق های تجارت و صنایع، اکادمی علوم، ستره محکمه، وزارت امور پارلمانی، ریاست عمومی محیط زیست، کمیسیون مستقل حقوق بشر و ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت به امضا رسید.احمد ضیا احمدی

مشاهده در منبع اصلی