اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 2 حوت , 1396

معین جوانان عاملان حمله بر تلویزیون شمشاد را دشمنان آزادی بیان عنوان کرد

کابل 17 عقرب باختر
داکتر کمال سادات معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، با تقبیح حمله تروریستی بر تلویزیونی شمشاد، این عمل را کار دشمنان مردم افغانستان و آزادی بیان عنوان کرد.
به اساس معلومات مدیریت نشرات معینیت جوانان به آژانس باختر، معین امور جوانان، امروز با شماری از اعضاء شبکه ملی رضاکاران معینیت امور جوانان، به هدف حمایت و پشتیبانی از آزادی بیان و همدردی با کارمندان تلویزیون شمشماد از این شبکه دیدن کرد.
سادات در هنگام دیار در صحبت مختصر گقت: وزارت اطلاعات و فرهنگ، همیشه  تلاش کرده است  در راستای حمایت و تقویت مطبوعات گام های عملی بردارد،  واین وزارت  بر تقویت و توسعه مطبوعات در کشور تاکید دارد.
از سوی هم فضل کریم فضل، موسس و صاحب امتیاز تلویزیون شمشاد، با اظهار سپاس از همدردی و حمایت وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت: تلویزیون یک رسانه ای بی طرف بوده و همیش کوشش کرده تا ارزش های ملی، افغانی، و اسلامی را در نظر داشته و رسالت خود را ادا کند.
وی همچنان گفت که دشمنان افغانستان نمی توانند، با حمله بر رسانه ها و خبرنگاران نمی تواند  آزادی خفه کند. احمدی

(Visited 9 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی