اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

ازسومین سالگرد شهادت عبدالقدیم پتیال یاد بود به عمل آمد

کابل باختر17 عقرب
ازسومین سالگرد شهادت عبدالقدیم پتیال شاعر، نویسنده خوب کشورامروزازسوی شورای جوانان لوی قندهار ، درتالارمرکزبین المللی مطبوعات وزارت اطلاعات وفرهنگ ، یاد بود به عمل آمد .
به گزارش خبرنگار آژانس باختر: این مراسم به حضورداشت پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ ، عبدالغفور لیوال معین وزارت امورسرحدات و قبایل ، مشاوران و روسای وزارت اطلاعات وفرهنگ ، دواخان مینه پال معاون سخنگوی ریاست جمهوری ، جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرائیه و هیئت رهبری وشماری از اعضای شورای جوانان لوی قندهاربرگزارگردید.
دراین مراسم پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات فرهنگ درمورد شخصیت و کارنامه های عبدالقدیم پتیال صحبت کرده خاطرنشان ساخت که شهید پتیال ازاستعداد ، توانایی و دانش خاص برخوردار بود  .  
وی افزود که پتیال تلاش میکرد که جامعه را به سوی روشنی سوق بدهد و مفکوره های تاریک را روشن بسازد.
همینگونه دراین مراسم عبدالغفورلیوال معین وزارت امورسرحدات ، اقوام و قبایل ، محمد یار یار ، داکترمحمد نعیم افضلی مشاور وزارت امورداخله ، امان الله هوسا و شماری دیگر ازسخنرانان دررابطه به شخصیت ، ابعاد مختلف زنده گی و خاطرات از دوران زنده گانی عبدالقدیم پتیال صحبت کردند.
دراین مراسم جاوید احمد وفا عضوهیئت رهبری شورای جوانان لوی قندهار زنده گی نامه عبدالقدیم پتیال را خواند که درقسمت آن گفته شده : عبدالقدیم پتیال فرزند حاجی سردارمحمد درسال 1362 هجری شمسی درمنطقه ناحیه اول قندهاربه دنیا آمده است 
وی پس از ختم تحصیل به پست های مختلف  به حیث رییس اطلاعات وفرهنگ ولایت قندهارو معاون والی آن ولایت ایفای وظیفه کرده است .
عبدالقدیم پتیال دریازدهم ماه عقرب سال 1393 هنگام که مصروف آموزش درپوهنتون قندهاربود ازسوی دشمنان مردم وکشور به شهادت رسید .
وی از خود آثار ، مقاله ها و نوشته های ارزشمند به جا گذاشته است .  
دراخیراین محفل سعید زابلی قطعنامه این محفل را خواند که درقسمت آن آمده است :  ما ازدولت میخواهم که معاش شهید پتیال تازمانیکه فرزندانش سن 18 سالگی را تکمیل کنند ازجانب دولت پرداخته شود و درزمینه چاپ آثارپتیال توجه صورت بگیرد. احمدی

مشاهده در منبع اصلی