اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

نمایشگاه ” مهارت های زنان صنعت پیشه افغانستان ” برگزارشد

کابل باختر17 عقرب
پوهنیار سیده مژگان مصطفوی معین وزارت اطلاعات وفرهنگ و سپوژمی وردک معین وزارت امورزنان امروز نمایشگاه " مهارت های زنان صنعت پیشه افغانستان " را درکابل افتتاح کردند.
به گزارش خبرنگارآژانس باختر: دراین نمایشگاه شماری زیادی از صنایع دستی زنان شامل لباس ها، زیورات ، دست دوزی، اشیای زینتی و سایرفراوده های آنان به نمایش گذاشته شده است .
درمحفلی که به این مناسبت برگزارشده بود، سپوژمی وردک معین وزارت امورزنان صحبت کرده گفت که برگزاری چنین نمایشگاه ها به خاطرتشویق و رشد زنان صنعت پیشه گام ارزشمند میباشد .
وی افزود که وزارت امورزنان همیشه تلاش کرده تا زنان را توانمند بسازد و به این منظوراز تمام وزارت ها و نهاد ها تقاضا کرده است که اززنان حمایت کنند .
همینگونه او اززنان صنعت پیشه خواست تا درکارهای صنعتی شان اجناس خارجی را شامل نسازند .
پوهنیار سیده مژگان مصطفوی معین مالی ، اداری و گرځندوی وزارت اطلاعات وفرهنگ نیز درصحبتی درکنارآن که برگزاری این نماشگاه را امرمهم دررشد اقتصاد زنان صنعت کار و تجارت پیشه دانست واززنان صنعت پیشه خواست تا درکارهای شان نوآوری به میان آورند .
او خاطرنشان ساخت وزارت اطلاعات وفرهنگ پالیسی ملی گرځندوی را روی دست گرفته است تا چگونه بتوانیم برای جلب سیاحان و رشد صنعت کاران کشور کارهای ارزشمندی صورت بگیرد.
وی گفت ازآغازسال جاری تا حال  300 هزار تن از سیاحان  ازبند امیر دیدن کرده اند و جا های ساحتی میتواند منبع خوب عایدات برای صنعت پیشه ها و دولت باشد .
مصطفوی اظهارامیدواری کرد که برای رشد اقتصادی کشور و توانمند سازی زنان باید برنامه های بیشتر روی دست گرفته شود.
همینگونه دراین مراسم فضیله عزیزی نماینده وزارت تجارت دررابطه به برنامه های آن وزارت درزمینه حمایت و همکاری اززنان صنعت کار و تجارت پیشه معلومات داد .
محمد حکیم عادلیارمشاور شرکت بابرشاه نیزازهمکاری های آن شرکت به خاطر برگزاری نمایشگاه ها برای زنان صنعت پیشه ، اطمینان داد . احمد ضیا احمدی

مشاهده در منبع اصلی