اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 29 عقرب , 1396

ارگ خبر برکناری عطامحمد نور را رد کرد

شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری در نشست خبری اعلام کرد که تعین والی جدید برای ولایت بلخ و برکناری عطامحمد نور حقیقت…

مشاهده در منبع اصلی