اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 30 عقرب , 1397

یونسکو شهر غلغله بامیان را باز سازی میکند

کابل باختر ۱۷ عقرب
سازمان یونسکو، وزارت اطلاعات و فرهنگ را دربازسازی شهر غلغله همکارمی  نماید.
به همین منظور امروز تفاهمنامه همکاری میان وزارت اطلاعات وفرهنگ و سازمان  یونسکو  به امضا  رسید.
به گزارش خبر نگار اژانس باخترپوهاند محمد رسول  باوری سر پرست اطلاعات و فر هنگ امروز این تفاهمنامه  را با نماینده یونسکوامضا  نمود.
پوهاند  رسول  باوری  حین امضا تفاهمنامه ازیونسکوو کشور  ایتالیا اظهار سپاس نموده گفت که  یونسکو در حفظ  و باز سازی میراث  های فرهنگی این  وزارت  راهمکاری نموده است.
باوری  بیان کرد که شهر  غلغله ولایت بامیان به مثابه یکی از اثرتاریخی و باستانی که از  گذشته و تمدن پربار  افغانستان قدیم حکایه میکند که از  سوی  یونسکوبه همکاری کشور ایتالیا  باز  سازی  میشود.
مومنه  احمد یار

مشاهده در منبع اصلی