اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

ریاست جمهوری خبر برکناری عطامحمد نور را تکذیب کرد

ریاست جمهوری گزارش‌های برخی رسانه‌ها در مورد برکناری عطامحمد نور، والی بلخ را تکذیب کرد.

مشاهده در منبع اصلی