اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 19 عقرب , 1397

تجمع اعتراضی خبرنگاران در بامیان و بلخ در واکنش به حمله بر تلویزیون شمشاد

خبرنگاران ولایت‌‌های بلخ و بامیان در تجمع اعتراضی جداگانه حمله بر تلویزیون خصوصی شمشاد در کابل را محکوم کردند.

مشاهده در منبع اصلی