اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 28 عقرب , 1396

برداشت: سفیر بریتانیا در کابل، رییس باغ وحش لندن

سفیر پیشین بریتانیا در کابل، رییس باغ وحش لندن شد

مشاهده در منبع اصلی