اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

برداشت: سفیر بریتانیا در کابل، رییس باغ وحش لندن

سفیر پیشین بریتانیا در کابل، رییس باغ وحش لندن شد

مشاهده در منبع اصلی