اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 3 حوت , 1396

تعین دین محمد جرئت من‌حیث معاون شورای امنیت ملی

اشرف غنی با صدور حکمی، دین محمد جرئت، را من‌حیث مشاور ارشد عالی ریاست جمهوری و معاون دفتر شورای امنیت در بخش انسجام حمایت از…

(Visited 13 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی