اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 5 حوت , 1396

کشته شدن یک سر گروه طالبان در جوند

بادغیس 17 عقرب باختر
یک سر گروه  طالبان  باپسرش  دیروز  در ولسوالی جوند باد غیس به قتل رسید .
خان جان ظفر عضو شورای ولایتی بادغیس به خبر نگارمحلی آژانس باختر گفت که عبدالهادی  سر گروه  محلی طالبان مسلح  باپسرش  در بازار شاخ ولسوالی جوند بادغیس از طرف افراد مسلح ناشناس به قتل رسید .
منبع افزود  احتمال میرود  که اختلافات  میان گروهی  سبب این دو قتل شده باشد . شکریه

(Visited 10 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی