اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

یوناما : رقم تلفات ناشی ازحمله برعبادت گاه ها تکان دهنده است

کابل باختر/ 17/ عقرب
تلفات افرادملکی ناشی از حمله برعبادت گاه ها درافغانستان بیانگر طرح مخرب عناصر هراس افگن درافغانستان است .
به گزارش آژانس باختر ، درگزارش تازه دفتر یوناما یا نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان رقم تلفات افرادملکی دراثر حمله های هراس افگنان برعبادت گاه ها 261 کشته و 572 زحمی تا به حال به جا گذاشته است.
با توجه به این آمار و حمله های متعدد هراس افگنان به امکان مقدس و مساجد درکشور مبین این حقیقت تلخ است که دشمن اکنون با رویکرد دیگر درپی جدا سازی و بذر تفرقه درمیان مردم افغانستان است .
دشمن با انجام چنین حمله های شنیع و ضد انسانی و اسلامی حق آزادی مذهبی و اعتقادات مردم افغانستان را هدف گرفته است .
جمهوری اسلامی افغانستان حق آزادی اعتقادات و آزادی مذهبی را دروثیقه ملی کشور تسجیل  کرده و چنین حمله ها پرده از چهره ضد اسلامی و انسانی هراس افگن برداشته آنان و اهداف شوم وپلید حامیان آنان را به مردم روشنتر و واضح تر بیان میدارد.  ختم/ نالان …

مشاهده در منبع اصلی