اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 24 عقرب , 1397

مدافعان حقوق رسانه‌ها در بلخ حمله بر تلویزون شمشماد را محکوم کردند

نهادهای مدافع از حقوق رسانه‌ها در بلخ حمله تروریستی روز گذشته بر تلویزون شمشماد در کابل را محکوم کردند.
انجمن اجتماعی خبرنگاران شمال، کمیته مصونیت خبرنگاران، اتحادیه خبرنگارن افغان و دفتر نی یا حمایت کننده رسانه‌های آزاد و شماری از خبرنگاران در بلخ حمله تروریستی روز گذشته بر تلویزون شمشاد را محکوم کردند.
مسئولان این نهادها طی یک گرد همایی در مقر شورای ولایتی بلخ حمله بر تلویزون شمشاد را حمله بر تمامی رسانه‌های آزاد در کشور و آزادی بیان دانسته گفتند که دشمنان افغانستان با انجام چنین اعمال نمی‌توانند به اهداف تروریستی خود دست پیدا کنند.
آنان از حکومت تقاضا کردند تا به تامین امنیت جان خبرنگاران و رسانه‌ها آزاد در کشور توجه جدی نماید.

مشاهده در منبع اصلی