اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 17 جوزا , 1397

جمعیت اسلامی: در باره نقش آینده نور بحث‌های صورت گرفته‌است

سخنگوی جمعیت اسلامی تائید می‌کند که هیئتی به نماینده‌گی از شورای رهبری این حزب، با عطا محمد نور رئیس اجرائیوی جمعیت و والی بلخ، دیدار نموده و در بارۀ نقش آیندۀ وی صحبت کرده‌است.
عبدالشکور واقف حکیمی به رادیو آزادی گفت، بحث‌های در باره این‌که آقای نور در آینده چه نقشی را بازی کند صورت گرفته اما نهایی نشده‌است.
او افزود:
"بحث برکناری نه، بحث بر سر این صورت گرفته که چگونه آقای نور در آینده چه نقشی را بازی کند و اکنون چه تصامیم گرفته شود."
پیش از این، یک منبع معتبر دولتی به رادیو آزادی گفته بود که والی بلخ عطا محمد نور به‌زودی یا برکنار خواهد شد و یا استعفی خواهد داد.
این منبع که نخواست از وی نام گرفته شود گفت، در باره جانشین آقای نور، با عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه صحبت شده‌‌است.

مشاهده در منبع اصلی